Mr. T's Density Phet Lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Mr. T's Density Phet Lab
वर्णन
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Density, Float, Mass, Patterns, Sink, Volume
सादश्य घनता


लेखक Mike Tejada
शाळा/संस्था South Medford High School
दाखल दिनांक 4/1/19
आद्यवत 4/1/19