PhET activity guide


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक PhET activity guide
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द charge, charges, electric field, electric fields
सादश्य विद्युत क्षेत्र हॉकी सामना


लेखक Nathan Dille
शाळा/संस्था Northern Illinois University
दाखल दिनांक 2/23/19
आद्यवत 2/23/19