Speed of Wave Investigation


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Speed of Wave Investigation
वर्णन For use with Google apps for education
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Wave, basic, chromebook, google, inquiry, lab, speed
सादश्य दोरी वरील लाट (HTML5)


लेखक David Garza
शाळा/संस्था Denton ISD
दाखल दिनांक 2/22/19
आद्यवत 2/22/19