Equations bilan de réaction


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Equations bilan de réaction
वर्णन Traduction d'une activité proposée comme support à l'application "Réactifs, Produits, Restes"
विषय रसायनशास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा French
खुणेचे शब्द équation bilan, chimie, produits, reactifs
सादश्य अभिकारक, उत्पादन आणि शिल्लक (HTML5)


लेखक Baudouin DILLMANN
संपर्क ईमेल baudouin.dillmann@univ-lille1.fr
शाळा/संस्था Université de Lille
दाखल दिनांक 12/17/18
आद्यवत 12/17/18