Tir parabòlic


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Tir parabòlic
वर्णन Una activitat sobre tir parabòlic per fer al laboratori virtual
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द abast, llançament, parabòlic
सादश्य Projectile Motion (HTML5)


लेखक Jordi Plana
शाळा/संस्था Institut Narcís Oller
दाखल दिनांक 12/1/18
आद्यवत 1/8/19