Energía Potencial Elástica.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Energía Potencial Elástica.
वर्णन Laboratorio virtual sobre Energía Potencial Elástica y Ley de Hooke.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द Elástica, Energía, Potencial
सादश्य हुक चा नियम (HTML5)


लेखक Mario Platero
शाळा/संस्था Universidad Politécnica de El Salvador
दाखल दिनांक 11/7/18
आद्यवत 11/7/18