Võnkering


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Võnkering
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Estonian
खुणेचे शब्द Võnkering, induktiivsus, kondensaator, mahtuvus, periood, pool, sagedus
सादश्य (AC+DC) मंडल जोडणी संच


लेखक Siim Tõkke
संपर्क ईमेल siim-tokke@hotmail.com
शाळा/संस्था Vanalinna Hariduskolleegium
दाखल दिनांक 10/23/18
आद्यवत 10/23/18