Sisepeegeldus


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Sisepeegeldus
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Estonian
खुणेचे शब्द Täielik sisepeegeldus, kriitiline nurk.
सादश्य प्रकाशाचे अपवर्तन


लेखक Siim Tõkke
शाळा/संस्था Vanalinna Hariduskolleegium
दाखल दिनांक 10/23/18
आद्यवत 10/23/18