Geomeetriline optika


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Geomeetriline optika
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Estonian
खुणेचे शब्द Kujutis, kumerlääts, läätse valem, optiline tugevus
सादश्य पकाशीय भूमिती


लेखक Siim Tõkke
संपर्क ईमेल siim-tokke@hotmail.com
शाळा/संस्था Vanalinna Hariduskolleegium
दाखल दिनांक 10/23/18
आद्यवत 10/23/18