Ohm´i seadus


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Ohm´i seadus
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Estonian
खुणेचे शब्द Ohm, Ohm´i seadus, Takistus
सादश्य DC प्रवाह्ची आभासी प्रयोगशाळा (HTML5)


लेखक Siim Tõkke
शाळा/संस्था Vanalinna Hariduskolleegium
दाखल दिनांक 10/23/18
आद्यवत 10/23/18