Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Mecânica (Atividades) nos OA's do PhET
वर्णन Atividades sobre Mecânica utilizando os OA's do PhET
विषय इतर, भू विज्ञान, भौतिक्शास्त्र
स्तर इतर, उच्च माध्यमिक, पदवी, पदवीपुर्व - Intro, माध्यमिक
प्रकार Discussion Prompts, Guided Activity, इतर, गृहपाठ, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Força, Massa, Mecânica, Movimento
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5), Forces and Motion: Basics, हुक चा नियम (HTML5), लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5), Projectile Motion (HTML5)


लेखक Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
शाळा/संस्था Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
दाखल दिनांक 10/23/18
आद्यवत 10/23/18