Termodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Termodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET
वर्णन Atividades sobre Termodinâmica utilizando os OA's do PhET
विषय इतर, भू विज्ञान, भौतिक्शास्त्र
स्तर इतर, उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, इतर, गृहपाठ, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Gases, Temperatura, Termodinâmica, Volume
सादश्य पदार्थांच्या प्रावस्था (HTML5), पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक) (HTML5)


लेखक Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
शाळा/संस्था Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
दाखल दिनांक 10/23/18
आद्यवत 10/23/18