Conservation of Energy Exploration with Skatepark Physics


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Conservation of Energy Exploration with Skatepark Physics
वर्णन A simple worksheet on conservation of mechanical energy for an introductory high school physics class.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द energy conservation, friction, gravitational potential energy, kinetic energy
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5), एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक)


लेखक Linda Ryan
शाळा/संस्था Louise Arbour Secondary School
दाखल दिनांक 10/17/18
आद्यवत 10/17/18