Investigation


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Investigation
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Force
सादश्य बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5)


लेखक Bruce Spurrell
शाळा/संस्था PWC
दाखल दिनांक 10/16/18
आद्यवत 10/16/18