Introducción a Fricción


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Introducción a Fricción
वर्णन Introducción a fricción. Hoja de trabajo para estudiantes
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार Guided Activity
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द Fricción, Fuerza, Fuerza Neta, Vectores
सादश्य बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5)


लेखक Amy Rouinfar & Trish Loeblein (traducción Diana López)
शाळा/संस्था PhET
दाखल दिनांक 10/8/18
आद्यवत 10/8/18