Practica Tiro Parabolico (traduccion)


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Practica Tiro Parabolico (traduccion)
वर्णन Traducción de la Practica de Tiro Parabólico
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish (Mexico)
खुणेचे शब्द Fisica, Tiro Parabolico
सादश्य Projectile Motion (HTML5), Projectile Motion


लेखक Gerardo Sarmiento
शाळा/संस्था CETis 63
दाखल दिनांक 9/28/18
आद्यवत 10/9/18