Estudo do pH


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Estudo do pH
वर्णन
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Discussion Prompts, प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा Portuguese
खुणेचे शब्द pH. Ácidos. Indicadores
सादश्य pH पातळी : प्रारंभिक (HTML5)


लेखक Felipe Alves Silveira
संपर्क ईमेल felipesilveiraquimica@gmail.com
शाळा/संस्था IFCE
दाखल दिनांक 9/26/18
आद्यवत 9/26/18