Lei de Coulomb no "Charges And Fields (HTML5)"


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lei de Coulomb no "Charges And Fields (HTML5)"
वर्णन Plano de aula e atividades envolvendo a Lei de Coulomb utilizando o OA "Charges And Fields (HTML5)"
विषय इतर, गणित, भू विज्ञान, भौतिक्शास्त्र
स्तर इतर, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, इतर, गृहपाठ
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Campo Elétrico, Eletricidade, Lei de Coulomb, Voltagem
सादश्य भार आणि क्षेत्र (HTML5)


लेखक Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
शाळा/संस्था Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
दाखल दिनांक 9/25/18
आद्यवत 9/25/18