Activity sheet_reflection_refraction


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Activity sheet_reflection_refraction
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार Guided Activity
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Bending light, Reflection, Refraction
सादश्य प्रकाशाचे अपवर्तन


लेखक Rabin Rabe
संपर्क ईमेल rabbipaf@yahoo.com
शाळा/संस्था Military Technological College
दाखल दिनांक 9/23/18
आद्यवत 9/23/18