Lançamento de Projéteis


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lançamento de Projéteis
वर्णन a atividade proporciona ao aluno entender a relação de algumas grandezas com o lançamento de projéteis em duas dimensões.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Lançamento; projéteis; atividade
सादश्य Projectile Motion (HTML5)


लेखक José Carlos Ferreira Bastos, Darkson Fernandes da Costa
शाळा/संस्था IFCE- Instituto Federal do Ceará
दाखल दिनांक 9/2/18
आद्यवत 9/2/18