Electrical circuits in virtual laboratory


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Electrical circuits in virtual laboratory
वर्णन Activities of design and analysis of electrical circuits in virtual laboratory
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार Guided Activity
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द analysis, design, electrical circuits, virtual laboratory
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा


लेखक Alfonso Pontes-Pedrajas
शाळा/संस्था University of Córdoba (Spain)
दाखल दिनांक 4/19/18
आद्यवत 4/19/18