Exploring Rectangles (area and perimeter)


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Exploring Rectangles (area and perimeter)
वर्णन Students explore the concepts of area and perimeter while teaching the area formula through an inquiry based process.
विषय गणित
स्तर प्राथमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द area, perimeter
सादश्य क्षेत्रफ़ळ शोधा (HTML5)


लेखक Conor Doyle
संपर्क ईमेल conornicdoyle@gmail.com
शाळा/संस्था Hunter Childhood STEM
दाखल दिनांक 4/10/18
आद्यवत 4/10/18