Eating and Exercise Simulation


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Eating and Exercise Simulation
वर्णन
विषय जीवशास्त्र
स्तर प्राथमिक, माध्यमिक
प्रकार Multiple-Choice Concept Questions, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Diet and Exercise
सादश्य खाणे आणि व्यायाम


लेखक Kelsey Zinnel
संपर्क ईमेल kelseyzinnel@gmail.com
शाळा/संस्था Hunter College
दाखल दिनांक 4/10/18
आद्यवत 4/10/18