Building Area and Perimeter


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Building Area and Perimeter
वर्णन Students will build shapes with the same areas and different perimeters (and vice versa)
विषय गणित
स्तर प्राथमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Area, Perimeter
सादश्य क्षेत्रफ़ळ शोधा (HTML5)


लेखक Jasmine Sidana
शाळा/संस्था CUNY Hunter College
दाखल दिनांक 4/10/18
आद्यवत 4/10/18