Laboratorio de datación radiactiva


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Laboratorio de datación radiactiva
वर्णन Traducción al español de la actividad sugerida por el equipo de phet
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द datacion radiactiva vida media
सादश्य Radioactive Dating Game


लेखक Elizabeth Villanueva
संपर्क ईमेल evillanueva@ug.uchile.cl
शाळा/संस्था Colegio Alberto Pérez
दाखल दिनांक 4/8/18
आद्यवत 4/8/18