Hukum Snellius


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Hukum Snellius
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द hukum snellius, indeks bias, sudut kritis
सादश्य प्रकाशाचे अपवर्तन


लेखक Endra Putra Raharja dan Hamzah
शाळा/संस्था Program Studi Magister Pendidikan Fisika, Program Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan
दाखल दिनांक 3/28/18
आद्यवत 3/29/18