Simulation


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Simulation
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रात्यक्षिक
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द LKS
सादश्य The Moving Man


लेखक Suci Nujul Hayati
संपर्क ईमेल sucinujulhayati@gmail.com
शाळा/संस्था Universitas Ahmad Dahlan
दाखल दिनांक 3/28/18
आद्यवत 3/29/18