Zakon poluge


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Zakon poluge
वर्णन Učenici istražuju zakon poluge i primjenjuju ga kroz razne primjere, zadatke i kviz.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Croatian
खुणेचे शब्द krak, poluga, sila
सादश्य संतुलिकरण (HTML5)


लेखक Karmen Prugovečki
शाळा/संस्था OŠ Mače
दाखल दिनांक 2/25/18
आद्यवत 2/25/18