Laboratorio de lentes convexas y cóncavas


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Laboratorio de lentes convexas y cóncavas
वर्णन Traducción al español de la actividad original en inglés
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द óptica, óptica geométrica, español, lentes
सादश्य पकाशीय भूमिती


लेखक Kristin Michaslki (traslation Marta Espina)
संपर्क ईमेल marta.espina.fernandez@gmail.com
शाळा/संस्था East Troy High School
दाखल दिनांक 11/27/17
आद्यवत 11/27/17