Spajanje više trošila


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Spajanje više trošila
वर्णन Nastavni listić za samostalno istraživanje svojstava serijskih spojeva na primjerima sa više trošila
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर इतर
प्रकार Guided Activity
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Croatian
खुणेचे शब्द električni strujni krug, paralelni spoj, serijski spoj
सादश्य विद्युत परिपथ जोडणी संच - DC  (HTML5)


लेखक Anita Sečan
शाळा/संस्था OŠ BELICA
दाखल दिनांक 11/9/17
आद्यवत 11/9/17