Newton's Gravitation Law


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Newton's Gravitation Law
वर्णन Activity allows students to derive Newton's Gravitation Law by using data collected from the simulation.
विषय खगोलशास्त्र, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Newtons; gravity; Newton's gravity equation
सादश्य गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा


लेखक Simon Lees
शाळा/संस्था St Hildas
दाखल दिनांक 7/15/17
आद्यवत 7/15/17