Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton
वर्णन Atividade virtual para uma aula de 75 minutos.
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton
सादश्य रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे (HTML5), रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे, अभिकारक, उत्पादन आणि शिल्लक (HTML5), Reactants, Products and Leftovers


लेखक DANILO JOSE F PINTO
शाळा/संस्था USP
दाखल दिनांक 5/26/17
आद्यवत 5/26/17