alfa verval


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक alfa verval
वर्णन Vertaling en herverdeling van de vragen van de Engels Alpha-decay en toegevoegd het tekenen van een kromme.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Dutch
खुणेचे शब्द alfa verval
सादश्य Alpha Decay


लेखक Janine Nauw
संपर्क ईमेल janine@nauw.xs4all.nl
शाळा/संस्था CSG Dingstede
दाखल दिनांक 5/11/17
आद्यवत 5/11/17