Simulador, Propriedades do Gás


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Simulador, Propriedades do Gás
वर्णन Exercicio de fixação de conteúdo para os alunos do Ensino Médio;
विषय रसायनशास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Propriedades do Gás
सादश्य वायूचे गुणधर्म


लेखक Selma Bessa Sales
संपर्क ईमेल selmabessa0808@gmail.com
शाळा/संस्था Prefeitura Municipal de Fortaleza
दाखल दिनांक 4/28/17
आद्यवत 4/28/17