Double-Digit Addition


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Double-Digit Addition
वर्णन
विषय गणित
स्तर प्राथमिक
प्रकार Guided Activity
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Sums to 100
सादश्य १० बनवा (HTML5)


लेखक Susan O'Reilly
संपर्क ईमेल Susan.OReilly48@myhunter.cuny.edu
शाळा/संस्था Hunter College
दाखल दिनांक 3/29/17
आद्यवत 3/29/17