States Of Matter


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक States Of Matter
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र, रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द States Of Matter Basic
सादश्य पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक) (HTML5)


लेखक Craig Reuter
संपर्क ईमेल craig.reuter@cd-csd.org
शाळा/संस्था Central DeWitt High School
दाखल दिनांक 3/22/17
आद्यवत 3/22/17