Exploring Nuclear Fission


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Exploring Nuclear Fission
वर्णन Exploring the differences between U-235, U-238, and U-239 with respect to nuclear fission and chain reactions.
विषय भौतिक्शास्त्र, रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Fission, Uranium
सादश्य Nuclear Fission


लेखक Karen M
संपर्क ईमेल stuffforkaren@yahoo.com
शाळा/संस्था BHS
दाखल दिनांक 12/30/16
आद्यवत 12/30/16