Simulações no Ensino - Lei de Ohm


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Simulações no Ensino - Lei de Ohm
वर्णन Atividades que estabeleçam relações com o Ensino da Física.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Física., Lei de Ohm, Simulações
सादश्य ओहमचा नियम (HTML5)


लेखक Jessyka Lage Melo
शाळा/संस्था IFCE
दाखल दिनांक 12/28/16
आद्यवत 12/28/16