laboratorijas darbs


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक laboratorijas darbs
वर्णन
विषय गणित, भौतिक्शास्त्र
स्तर इतर, उच्च माध्यमिक
प्रकार Discussion Prompts, Guided Activity, Multiple-Choice Concept Questions, इतर, गृहपाठ, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक
उत्तरांसह होय
भाषा Latvian
खुणेचे शब्द vinni
सादश्य Pendulum Lab


लेखक Natalija Shilde
शाळा/संस्था Valmieras 2.vidusskola
दाखल दिनांक 10/20/16
आद्यवत 10/31/16