Moviment d'un pèndol


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक Moviment d'un pèndol
वर्णन Estudi amb el simulador del moviment d'un pèndol simple i algun càlcul
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रात्यक्षिक
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Catalan
खुणेचे शब्द pèndol, període
सादश्य Pendulum Lab


लेखक Jordi Plana
संपर्क ईमेल jplana12@gmail.com
शाळा/संस्था Institut Narcís Oller
दाखल दिनांक 8/25/16
आद्यवत 8/25/16