Hukum Ohm


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Hukum Ohm
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द Hukum Ohm
सादश्य ओहमचा नियम


लेखक Noermini Leksonowati
संपर्क ईमेल leksonowati74@gmail.com
शाळा/संस्था SMA N 1 Balong Ponorogo
दाखल दिनांक 4/1/16
आद्यवत 4/1/16