Eksperimen Boyle dan Gay-Lussac


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Eksperimen Boyle dan Gay-Lussac
वर्णन (a). Mengetahui hubungan tekanan dan panjang box gas; (b). mengetahui hubungan tekanan dan temperatur.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द Boyle, Gay-Lussac
सादश्य वायूचे गुणधर्म


लेखक Choirul Huda
संपर्क ईमेल choirulhuda581@gmail.com
शाळा/संस्था Univ PGRI Semarang
दाखल दिनांक 4/1/16
आद्यवत 4/4/16