Hubungan Antara Tegangan, Kuat Arus Dan Hambatan Listrik


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Hubungan Antara Tegangan, Kuat Arus Dan Hambatan Listrik
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द Hambatan Listrik, Kuat Arus, Tegangan, hukum ohm
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा


लेखक MUHAMMAD ZULHAM
शाळा/संस्था SMP N 1 Sedayu
दाखल दिनांक 3/31/16
आद्यवत 3/31/16