LKS Kapasitor


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक LKS Kapasitor
वर्णन Percobaan Kapasitor
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द LKS Kapasitor
सादश्य कपॅसिटर प्रयोगशाळा


लेखक Agus Sugiharto
संपर्क ईमेल agusbantul@gmail.com
शाळा/संस्था SMA Negeri 1 Pajangan
दाखल दिनांक 3/31/16
आद्यवत 3/31/16