Prinsip Bernaulli


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Prinsip Bernaulli
वर्णन LKS Prinsip Bernaulli merupakan lembar kerja siswa berbasis simulasi phET untuk memotivasi minat belajar siswa serta meningkatkan hasil belajar siswa.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द Fluida, Prinsip Bernaulli
सादश्य द्रव - दाब आणि प्रवाह


लेखक Yoky Novra Silta
शाळा/संस्था Ahmad Dahlan University
दाखल दिनांक 3/23/16
आद्यवत 3/23/16