Eksperimen Simulasi Watak Lampu Pijar


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक Eksperimen Simulasi Watak Lampu Pijar
वर्णन Eksperimen simulasi dilakukan untuk mempelajari watak dan tahanan dalam lampu pijar
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द eksperimen, lampu pijar, simulasi
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा


लेखक Ishafit Jauhari
संपर्क ईमेल hafit_uad@yahoo.com
शाळा/संस्था Universitas Ahmad Dahlan
दाखल दिनांक 3/11/16
आद्यवत 3/11/16