Bending Light Student Worksheet


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Bending Light Student Worksheet
वर्णन This is a conceptual lab for a lower level high school physics class.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द bending light, lenses, reflection, refraction
सादश्य प्रकाशाचे अपवर्तन (HTML5)


लेखक Lucy Kulbago
शाळा/संस्था Villa Angela-St. Joseph
दाखल दिनांक 3/1/16
आद्यवत 3/1/16