Laboratório de Colisão - Conservação de momento (3a lei de Newton)


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Laboratório de Colisão - Conservação de momento (3a lei de Newton)
वर्णन Estudo de conservação de quantidade de moviimento
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Newton, colisão, conservação, laboratório, momento, movimento
सादश्य दे धक्का !


लेखक Tiago Almeida
शाळा/संस्था Secretaria de Educação SP
दाखल दिनांक 2/29/16
आद्यवत 1/18/19