balance


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक balance
वर्णन ....
विषय जीवशास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द weight distence
सादश्य संतुलिकरण (HTML5), संतुलिकरण


लेखक mrwin lee
शाळा/संस्था ecnu
दाखल दिनांक 12/16/15
आद्यवत 12/16/15