Fluid Pressure and Flow Phet Simulation worksheet


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Fluid Pressure and Flow Phet Simulation worksheet
वर्णन Worksheet to go with the Fluid Pressure and Flow Phet Simulation. Can be used for AP Physics 2 classes. More resources at www.twuphysics.org.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द AP Physics 2, Flow, Fluid, Phet, Pressure, Simulation, worksheet
सादश्य द्रव - दाब आणि प्रवाह


लेखक Yau-Jong Twu
शाळा/संस्था Eleanor Roosevelt High School, pgcps
दाखल दिनांक 11/2/15
आद्यवत 11/2/15